Privacybeleid
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw
persoonsgegevens. www.crossfitelitestars.nl (hierna: ‘CrossFit Elite Stars’) verwerkt jouw
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming
persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.


Hoe gaat CrossFit Elite Stars om met jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte
gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die
onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw
uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Jouw bedrijfs- en contact persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De
verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke
van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het
beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij jouw gegevens voor het beheer van de uit
overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie, zoals het aanbieden van nieuwe producten. Daarnaast
verwerken wij een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en waar mogelijk de domeinnaam,
website of de herkomst van e-mails. Dit doen wij teneinde de kwaliteit, bekendheid, functionaliteit
en toegankelijkheid van onze website en nieuwsbrieven te optimaliseren.


Welke persoonsgegevens verwerkt CrossFit Elite Stars?
Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij
verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming
persoonsgegevens.
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Bankrekeningnummer
Pasfoto
Bij Bedrijfsfitness (Naam van bedrijf)


E-mail
CrossFit Elite Stars verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de
ontwikkelingen binnen CrossFit Elite Stars. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen
aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door de
afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door te antwoorden op de e-mail.


Foto’s en video’s
Gedurende evenementen en sportactiviteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door
onze coaches of (ingehuurde) cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de websites van
CrossFit Elite Stars of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd
beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden
geplaatst. Indien je niet op de foto of video’s wilt kun je dat aangeven aan de coaches of in sportbit
aanvinken. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar
info@crossfitelitestars.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video en zullen de foto’s
en/of video’s worden verwijderd.
CrossFit Elite Stars heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die
geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat CrossFit Elite Stars hier een rol in speelt
of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met CrossFit
Elite Stars via info@crossfitelitestars.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt.
CrossFit Elite Stars zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel
van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin
heeft CrossFit Elite Stars geen verantwoordelijkheid, tenzij door CrossFit Elite Stars zelf geplaatst.


Beheer van uw gegevens
Wij stellen het op prijs als je melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij je in de
toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Indien je over een SportBit-account beschikt, kun je
bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Je kunt te allen tijde verzoeken om jouw gegevens in te
zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CrossFit Elite Stars bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het lidmaatschap of de rittenkaart
wordt beëindigd, blijven jouw persoonsgegevens in ons systeem staan. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond (dat is de
wettelijke bewaarplicht). Indien je jouw gegevens wil laten verwijderen, dan kan dit door een verzoek
in te dienen via : info@crossfitelitestars.nl

Beveiliging persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking
hiervan. Hiertoe gebruiken wij de beveiligde internetverbinding 128 bit Secure Sockets Layer (SSL).
De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden verwerkt.

Cookieverklaring CrossFit Elite Stars


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen wanneer je een
bepaalde webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan jouw computer en er
worden bij het gebruik hiervan geen persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals betalingsgegevens,
naam of adres.


Welk type cookies gebruikt CrossFit Elite Stars?
Ten eerste maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om onze
website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies maken bijvoorbeeld het gebruik van een
virtuele winkelwagen mogelijk, zorgen ervoor dat wij je herkennen bij een volgend bezoek aan onze
website, houden webstatistieken bij en lossen eventuele fouten op. Dit soort cookies maken jouw
(volgende) bezoek aan onze website gemakkelijker en efficiënter. Wij maken geen gebruik van third
party of social media cookies.


Welke cookies gebruikt CrossFit Elite Stars?
CrossFit Elite Stars plaatst de volgende cookies:
• Google Analytics (middels deze cookie wordt een beter inzicht verkregen in het
surfgedrag)
• Google Tag manager
• Google Adwords Conversie tracker
• Facebook pixel


Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring.
Bekijk daarom regelmatig deze verklaringen voor een update van ons beleid. Toepasselijkheid
privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden Ons privacy- en cookiebeleid en onze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke
overeenkomst.